07 กันยายน 2558

ประวัติส่วนตัวประวัติส่วนตัว
ชื่อ นางสาวหทัยรัตน์  สีสัน  ชื่อเล่น ปุ้ม (ปุ้มปุ้ย)  เกิดวันศุกร์ ที่ 16 เดือนเมษายน พ.ศ. 2536
สัญชาติไทย  เชื้อชาติไทย   ศาสนาพุทธ  สถานะภาพ หมั้น  เป็นบุตรคนที่ 1 มีพี่น้อง 3 คน  
ที่อยู่ปัจจุบัน 500/102 บ้านเอื้อาทร หมู่8 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง 
จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000 เบอรโทรศัพท์ 085-4098919
E-mail : pumpuyeiei99@gmail.com
อาหารที่ชอบ คะน้าหมูกรอก
แพ้อาหารประเภท กุ้งทุกชนิด
ชอบสีดำ แดง ฟ้า
บิดาชื่อ นายวรากรณ์ เข็มทอง สถานะหย่าร้าง ยังมีชีวิตอยู่ อาชีพทำนา
มารดาชื่อ นางนิตยา  สีสัน สถานะหย่าร้าง ยังมีชีวิตอยู่ อาชีพทำนา

ประวัติการศึกษา
            - สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนบ้านโนนดั่ง
            - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากโรงเรียนปรางค์กู่
            - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
       ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ที่สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 
วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ7 ความคิดเห็น:

 1. การจัดบล็อกสวยงามค่ะ เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ดีค่ะ

  ตอบลบ
 2. การจัดบล็อกสวยงามค่ะ เนื้อหาครบถ้วนสมบูรณ์ดีค่ะ

  ตอบลบ
 3. เป็นบล็อคที่มีสีสันสวยงามเเละเนื้อหาที่ครอบคลุมดีมากคะ เยี่ยมเลยคะ

  ตอบลบ
 4. เว็บบล็อกน่าสนใจ เนื้อหาเยอะ มีภาพประกอบเนื้อหาิ เลิศค่ะ

  ตอบลบ
 5. blog สวยนะค่ะ เนื้อหาครบถ้วนเข้าใจง่ายด้วย

  ตอบลบ
 6. blog สวยนะค่ะ เนื้อหาครบถ้วนเข้าใจง่ายด้วย

  ตอบลบ
 7. บล็อกสวย เนื้อหาน่าสนใจ พื้อหลังดูเรียบง่ายสบายตา

  ตอบลบ